Дані про діяльність лісгоспу

Виходячи з існуючого поділу лісів лісгоспу на групи і категорії захисності, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства, утворені такі господарські частини:
– ліси І групи, де заборонені рубки головного користування: ліси населених пунктів, лісопаркова частина лісів зелених зон, ліси протиерозійні;
– ліси І групи, де дозволені рубки головного користування: захисні смуги лісів вздовж автомобільних доріг державного значення, лісогосподарська частина лісів зелених зон, байрачні ліси, смуги лісів вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів.

Покрита лісом площа 16454,8 га, що становить 90 %  від загальної площі лісгоспу.

Велика цінність лісових насаджень полягає і в їх великому естетичному ,санітарно – гігієнічному, ґрунтозахисному, водоохоронному значені. Крім того, ліси лісгоспу являються місцем відпочинку жителів м. Світловодська та навколишніх населених пунктів.

Район розташування лісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області з незначним розвитком промисловості в м. Світловодськ. Основну роль в економіці району відіграє сільське господарство, основним напрямком якого є вирощування зернових, овочевих і технічних культур.

Лісистість зони діяльності лісгоспу складає 16 %. Ліси на території району розташовані окремими урочищами, з яких більші по площі розташовані в північній і північно-західній частині лісгоспу.

Лісгосп задовольняє потребу в деревині Світловодського адміністративного району. Найбільшими споживачами є лісгосп, громадські організації і населення даного регіону.

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на збереження створених і створення нових лісових насаджень, які виконують захисні і водоохоронні функції, покращення рекреаційної характеристики і якісного складу насаджень, а також забезпечення народного господарства деревиною.

Лісове господарство в економіці району займає незначне місце. Основні напрямки його розвитку спрямовані на створення лісових культур на еродованих землях, покращення захисних функцій насаджень в боротьбі з водною і вітровою ерозією і забезпечення потреб народного господарства деревиною.

Мисливська фауна в лісах лісгоспу представлена такими видами: кабан, козуля, лисиця, заєць, куниця, ондатра, сіра куріпка, дикі качки і інші. Полювання носить аматорський характер.