Соціальний захист та задоволення духовних потреб

Витяг  із Колективного договору

Державного підприємства

«Світловодське лісове господарство»

на 2017 – 2020 р. р., прийнятий на конференції

трудового колективу 24.03.2017р.,

Зареєстрований Світловодською державною

адміністрацією реєстраційний № 25 від 2017 р.

РОЗДІЛ VIII
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ
 
Сторони домовились:
8.1. Спільно формувати, розподіляти кошти на соціально-побутові і культурно-оздоровчі заходи та використовувати їх, виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей підприємства відповідно до затвердженого кошторису, додаток 30.
8.2.Дотримуватись норм і пільг, передбачених законом України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії».
8.3. Підприємству не допускати зміни форм власності, передачі іншим юридичним або фізичним особам, здачі в оренду, перепрофілювання та ліквідації об’єктів соціально – культурного і побутового призначення без згоди профспілкового комітету.
8.4. Створювати відповідні умови для проведення культурно-масових, спортивних заходів та фізкультурно-оздоровчої роботи, сприяти працівникам, які беруть участь у міських, обласних та Всеукраїнських спортивних змаганнях, Галузевих спартакіадах, конкурсах, оглядах, фестивалях.
Надавати відповідний транспорт для організації цих заходів (витрати за рахунок коштів, передбачених п. 8.1).
Звільняти працівників – членів збірних команд та учасників творчих колективів художньої самодіяльності від роботи із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи для участі в спортивних змаганнях та культурно-освітніх заходах згідно з планами, затвердженими власником і профспілковим комітетом.
8.5. Для працівників підприємства та пенсіонерів підприємства виписувати дрова паливні за цінами погодженими з Кіровоградською обласною державною адміністрацією від 20.11.2006 р. № 693- р.
8.6. При досягнені пенсійного віку проводити виплату одноразової матеріальної допомоги при оформлені на пенсію в залежності від загального стажу роботи на підприємстві ДП «Світловодський лісгосп» в розмірі 100 грн. за кожен відпрацьований рік.
З метою престижності роботи в галузі та для отримання соціальних гарантій, вважати ветераном праці (пенсіонером) підприємства праціника який до виходу на пенсію за віком відпрацював:
– 20 років у лісовій галузі, в тому числі із них 10 років загального стажу  роботи на підприємстві;
при встановлені групи інвалідності:

  • 2 роки по причині загального захворювання;
  • незалежно від стажу роботи на підприємстві по причині нещасного випадку.

Підставою є наказ підприємства де вказано дата звільнення з роботи в зв′язку з виходом на пенсію відповідно до чинного законодавства.
8.7. При наявності коштів надавати одноразове грошове заохочення постійним працівникам підприємства та матеріальну допомогу пенсіонерам підприємства у зв’язку зі державними, релігійними та професійними святами, при умові, що працівник відпрацював на підприємстві не менше шести місяців.
 
Перелік свят:
Державні свята:
1 – січня – Новий рік
8 березня – Міжнародний жіночий день
1 та 2  травня – Міжнародний день солідарності трудящих
9 травня – День перемо́ги над наци́змом у Дру́гій світові́й війні́  (День Перемоги)
28 липня – День Коституції України
24 серпня – День Незалежності України
14 жовтня – День захисника України
 
Релігійні свята :
7 – січня – Різдво Христове
Великдень (Пасха)
Трійця
 
 
 
Професійні свята:
16 липня  – День бухгалтера
День працівника лісу
День автомобіліста
 
При наявності коштів надавати одноразове грошове заохочення постійним працівникам підприємства в звязку з ювілейними датами в розмірі  до 1000 грн.
 
Ювілейні дати:
20 років, 30 років, 40 років, 50 років, 55 років, 60 років.
 
8.8. Працівникам які прийняті на роботу на умовах неповного робочого дня надавати одноразове заохочення в розмірі 50 % від суми заохочення постійного працівника.
8.9. Оплату подарунків на День Святого Миколая кожній дитині шкільного віку постійного працівника.
8.10. Молодим спеціалістам, що прийшли на роботу в лісгосп за направленням учбових закладів, виплачуються підйомні в розмірі місячного посадового окладу.
8.11. Матеріальну допомогу у зв’язку із смертю працівника (в т. ч. і тих у яких день звільнення з підприємства є вихід на пенсію за віком або по інвалідності) або їхніх близьких родичів та працівникам.
8.12. Які постраждали внаслідок не передбачуваних обставин (стихійного лиха)  .
8.13. Надавати матеріальну допомогу виходячи з фінансових можливостей:
з нагоди одруження, при народжені дитини, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям.
–  після повернення на підприємство із служби у Збройних Силах України;  – малозабезпеченим родинам та одиноким матерям, сім’ям, що мають дитину-інваліда;
– матеріальну допомогу жінкам, що перебувають у відпустці по догляду за дітьми;
–  до дня народження працівника 500 грн..
– пенсіонерам підприємства, які не працюють і потребують соціальної допомоги до 300 грн. один раз на рік
При наявності коштів за заявою члена профспілки ДП «Світловодський лісгосп» та при наданні підверджуючих фінансових документів, один раз на рік перераховувати кошти на користь закладів охорони здоров′я для компенсацій вартості платних послуг з лікування члена профспілки або члена його сім′ї, у тому числі на придбання ліків (донорських компонентів, виробів медичного призначення для індувідуального користування інвалідів), протезно – опертедичних підприємств, реабілітаційних установ.
Виходячи з фінансових можливостей надавати матеріальну допомогу на розвиток і підтримку шкільних лісництв.
Надавати безвідсоткові позики у безготівковій формі (з врахуванням фінансових можливостей):
–  на будівництво або придбання житла працівникам, які перебувають на квартирному обліку;
– довготривалого стаціонарного лікування та необхідності проведення складної операції працівнику або його дитині, пенсіонеру підприємства;
–  одноразову допомогу сім’ї працівника, загиблого на виробництві з вини Підприємства.
8.14. Виходячи з фінансових можливостей надавати нецільову матеріальну допомогу працівникам підприємства.
8.15. Порядок про умови надання матеріальної допомоги та її розміри встановлюється спільним рішенням власника і профспілкового комітету
8.16. При виході у щорічну відпустку виплачувати працівникам на оздоровлення одноразову матеріальну допомогу в розмірі 1200,00 грн. по заяві, при відсутності коштів в момент надання відпустки виплату на оздоровлення проводити до кінця поточного року. При цьому стаж роботи на підприємстві не повинен бути меншим за 11 місяців.
8.17. Виходячи з фінансових можливостей надавати матеріальну допомогу на закупівлю сільськогосподарської продукції постійним працівникам при умові, що працівник відпрацював на підприємстві не менше п′яти місяців.
 Власник зобов’язується:
8.18. Контролювати та здійснювати в повному обсязі щомісячно відраховувати профспілковому комітету кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше 0,3 % фонду оплати праці підприємства з віднесенням цих сум на валові витрати. Перерахування коштів на поточні рахунки проводити щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати при остаточному розрахунку (за другу половину місяця) або в інші терміни, визначені колдоговором.
8.19. Здійснювати за участю профспілкової сторони аналіз стану тимчасової непрацездатності на підприємстві та причини захворювання. Вжити заходів щодо зниження захворюваності працівників і зменшення втрат робочого часу через хвороби.
8.20. Забезпечити своєчасну та в повному обсязі атестацію робочих місць за умовами праці з метою виявлення небезпечних і шкідливих факторів, розроблення заходів щодо їх усунення та своєчасного оформлення працівникам пенсіях на пільгових умовах.
Забезпечити систематичне підвищення рівня обізнаності працівників з проблемами , пов′язаними з ВІЛ/СНІДОМ, його впливом на здоров′я.
8.21. Здійснювати своєчасне оформлення документів та представлення осіб до призначення пенсій.
На вимогу профспілки надавати інформацію щодо відомостей про юридичну особу, ідентичну інформацію, яку подається державному реєстратору.
8.22. Забезпечити збереження архівних документів, згідно з якими здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, визначених законодавством.
8.23. При наявності дозволу з Держлісагентства та Кіровградського  обласного управлінням лісового та мисливського господарсвта надавати спонсорські допомоги.
 
Профспілкова сторона зобов’язується:
8.24. Контролювати використання коштів на виплату соціально-побутових пільг, проведення культурно-оздоровчих заходів і житлове будівництво; доводити інформацію до членів трудового колективу.
8.25. Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою власником страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування. Щорічно (перед початком року) проводити облік працівників, які потребують лікування у санаторіях і пансіонатах України, сприяти забезпеченню їх путівками .
8.26. Спільно з  власником організовувати відпочинок і оздоровлення працівників та їхніх дітей, сприяти підвищенню ефективності їх лікування.
8.27. Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників підприємства та членів їх сімей.
8.28. Здійснювати контроль за роботою та утриманням об’єктів соціальної сфери (побутових приміщень тощо). За результатами перевірок складати відповідні акти, доводити їх до відома власника і, в разі потреби, вимагати усунення виявлених недоліків.
8.29. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань житлового законодавства, соціального страхування та пенсійного забезпечення; надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.